Verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens


TRICOTAGE DES VOSGES, een naamloze vennootschap met een maatschappelijk kapitaal van 750.000 euro, geregistreerd in de RCS van Epinal onder het nummer B398356246, waarvan de hoofdzetel gevestigd is in de jumelagestraat 2, 88120 VAGNEY, vertegenwoordigd door Vincent Marie in zijn hoedanigheid van Voorzitter van de Raad van Bestuur.

Doel van de verzameling en verwerking van persoonsgegevens

Het verzamelen van persoonlijke gegevens op het domein www.bleuforet.fr is mogelijk binnen verschillende rubrieken, en meer bepaald :

- In de sectie "Mijn account".
- In de rubriek "Nieuwsbrief"
- Binnen de controletunnel, waarvoor een voorafgaande accountaanmaak vereist is

De persoonlijke gegevens die op de website www.bleuforet.fr worden verzameld, zijn nodig voor de volgende doeleinden:

- Om uw inschrijving op de nieuwsbrief te beheren en de bijbehorende elektronische commerciële communicatie (e-mails en/of sms) te versturen.
- Voor het beheer, de opvolging en de verwerking van uw bestelling op de e-commercesite
- Voor de verwerking van de levering
- Voor het beheer van de dienst na verkoop
- Om uw klantervaring op de e-commercesite te personaliseren
- Voor de uitvoering van gerichte reclame
- Om uw after-sales service vragen te beantwoorden

Ontvangers van persoonsgegevens

Het bedrijf TRICOTAGE DES VOSGES kan ertoe gebracht worden om uw persoonlijke gegevens door te geven aan zijn onderaannemers, in het bijzonder als voorbeeld, in het kader van de onderstaande missies:

- De verwerking en levering van uw bestelling op de e-commerce website.
- Routing van SMS- en commerciële e-mails

Doorgifte van gegevens buiten de EU

Gegevens kunnen eventueel buiten de Europese Unie worden overgedragen, met name in het kader van de exploitatie van gegevens naar sociale netwerken.

Hoe lang bewaren we uw persoonlijke gegevens

Uw persoonlijke gegevens worden anders opgeslagen, afhankelijk van het gebruikersprofiel van de Site. Uw persoonlijke gegevens kunnen worden bewaard of gearchiveerd in overeenstemming met de geldende wettelijke bepalingen.

Beveiligingsmaatregelen voor persoonsgegevens

Het bedrijf TRICOTAGE DES VOSGES verbindt zich ertoe, als verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens, alle nodige maatregelen te nemen om de veiligheid en de vertrouwelijkheid van de doorgegeven persoonsgegevens te waarborgen, met inachtneming van de geldende wettelijke bepalingen.

Uw rechten op persoonlijke gegevens

Overeenkomstig Verordening (EU) nr. 2016/679 van 27 april 2016 heeft u het recht op toegang tot, rectificatie van en bezwaar tegen de gegevens die op u betrekking hebben. Als u van dit recht gebruik wilt maken, kunt u schriftelijk contact met ons opnemen op het volgende adres:

Klantenservice TRICOTAGE DES VOSGES
2 rue du jumelage
88120 VAGNEY
Frankrijk

Voor Frankrijk en Europa: boutique@bleuforet.fr

Om de verwerking van uw aanvraag te vergemakkelijken, is het raadzaam om uw voor- en achternaam en uw e-mailadres op te geven. Bovendien kan TRICOTAGE DES VOSGES, indien zij dit nodig acht, de identiteit van de klant verifiëren aan de hand van een geldig identiteitsdocument.

TRICOTAGE DES VOSGES verbindt zich ertoe u een antwoord te sturen binnen een termijn van maximaal één (1) maand vanaf de datum van uitoefening van uw recht. Indien dit niet het geval is, kunt u de zaak voorleggen aan de CNIL.

Ten slotte, en om de toegang tot uw rechten te vergemakkelijken, biedt elke nieuwsbrief die door TRICOTAGE DES VOSGES wordt verstuurd, u een uitschrijvingslink waarmee u zich gemakkelijk kunt uitschrijven voor BLEUFORÊT-merknieuwsbrieven en -nieuws in één klik. U kunt uw commerciële prospectievoorkeuren ook rechtstreeks vanuit uw webaccount beheren.

Uw rechten op persoonlijke gegevens na uw overlijden

U hebt te allen tijde de mogelijkheid om uw instructies over het lot van uw persoonlijke gegevens na uw overlijden aan te geven. Hiervoor hoeft u ons alleen maar schriftelijk uw wensen (opslag, verwijdering of specifieke wensen) te sturen naar :

Klantenservice VOTE SORTING
2 rue du jumelage
88120 VAGNEY
Frankrijk

Voor Frankrijk en Europa: boutique@bleuforet.fr